За Нас

Роадлинк ДООЕЛ е лиценцирана компанија за безбеден транспорт на стока на домашниот и меѓународниот пазар со комби возила.
– Роадлинк располага со сопствени товарни возила до 1,5 тон наменети за брз меѓународен и домашен транспорт, сите опремени за различни видови роба (палетизирана или непалетизирана роба, опасни материи-адр, итн.).
– Специјалност ни се брзите пратки од сите дестинации во европа, но нудиме и збирен транспорт.

Зошто РОАДЛИНК…?

  • Нудиме Најдобра Цена и Квалитет на услугите
  • Достапни 24 часа, 7 дена
  • Door-to-Door (принципот “врата-до-врата”)
  • Временски точни (овозможуваме брза, навремена и точна достава до крајната цел)
  • Одговорност на товарената роба во возилата до највисок степен
  • Сопствено ЦМР Осигурување (претставува гаранција на товарот што се превезува, како и заштита од надворешни и неочекувани ризици при превозот)
  • Максимална одговорност и протокол на Документацијата
    – “ROADLINK Easy” е наш продукт специјално дизајниран и развиен за компании кои вршат меѓународен и внатрешен транспорт
  • Следење на возилата (моменталната позиција)